Faro Laser Tracker

Đo lường các bộ phận lớn, khuôn mẫu, cụm lắp ráp và máy móc từng là một quá trình đầy thử thách, tốn thời gian và thường phải được thực hiện trong một khu vực kiểm tra đặc biệt.

Máy FARO Laser Tracker Vantage di động giúp đo lường tại chỗ dễ dàng và nhanh chóng, giảm thời gian chu kỳ kiểm tra lên đến 75%. Thiết bị đo tọa độ 3D bằng cách theo dõi một đầu dẫn mà người dùng di chuyển từ điểm này sang điểm khác trên đối tượng được đo. Trong vài giây, các phép đo này có thể được so sánh với dữ liệu CAD danh nghĩa để người đo có thể thực hiện các điều chỉnh chính xác hoặc tự tin đo tiếp.

In Engine Room using a FARO 6Probe with a Vantage S6 Laser Tracker

Tham khảo thêm tại: https://www.faro.com/en/Products/Hardware/Vantage-Laser-Trackers

Chat Zalo

× How can I help you?