Polyworks Inspector

PolyWorks | InspectorTM là giải pháp phần mềm kiểm soát chất lượng và phân tích kích thước 3D phổ quát để kiểm soát kích thước công cụ hoặc kích thước bộ phận, chẩn đoán và ngăn chặn các vấn đề về sản xuất và lắp ráp, hướng dẫn xây dựng lắp ráp thông qua các phép đo thời gian thực và giám sát chất lượng của các sản phẩm đã lắp ráp bằng cách sử dụng các thiết bị đo lường cầm tay và CNC CMM.

Chat Zalo

× How can I help you?