GEOMAGIC® WRAP

Description

Scan, chia lưới, tạo bề mặt trong vài phút

Geomagic Wrap ®  cung cấp hộp công cụ mạnh nhất trong ngành để chuyển đổi dữ liệu quét 3D và các tệp đã nhập thành mô hình 3D để sử dụng ngay lập tức. Từ kỹ thuật đến giải trí, nghệ thuật đến khảo cổ học và sản xuất đến bảo tàng, mọi người từ mọi tầng lớp đều dễ dàng đảo ngược các mô hình 3D hoàn hảo từ dữ liệu quét và tệp 3D bằng Geomagic Wrap.

Chat Zalo

× How can I help you?